Aktualności

2018-08-21

W Świdnicy bez próchnicy

Program Profilaktyki "W Świdnicy bez próchnicy"


Miło nam przekazać informację, że Centrum Stomatologii Estetycznej, Ortodoncji i Implantologii wygrało konkurs ogłoszony przez Gminę Miasta Świdnica na realizację programu profilaktyki "W Świdnicy bez próchnicy". Program będzie realizowany w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie Miasta Gminy Świdnica. Program obejmie dzieci od roku szkolnego 2018/2019 dzieci w wieku 6 i 7 lat. Program będzie realizowany od września 2018r. do czerwca 2020r. i obejmie około 1000dzieci. W ramach Programu rodzice i opiekunowie w/w dzieci zostaną zaproszeni na spotkania edukacyjne nt. Profilaktyki jamy ustnej ich dzieci. Dla dzieci objętych programem również zostaną przeprowadzone spotkania edukacyjne w szkołach i przedszkolach. Zajęcia będą miały formę warsztatów a każde dziecko otrzyma kubek i szczotkę do mycia zębów. W następnym etapie dzieci będą miały przeprowadzone badania stomatologiczne i w razie potrzeby będą miały zalakowane zęby stałe.

2018-07-10

Praca dla Lekarza Dentysty

Centrum Stomatologii Proxima zaprasza do współpracy Lekarzy Dentystów. Oferujemy dużą bazę pacjentów, pracę na cztery ręce z Asystentką Stomatologiczną, elastyczny grafik i możliwość rozwoju
2018-06-01

RODO

Obowiązek informacyjny zgodny z RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY z Art 13 RODO
Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że: 1) administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Stomatologii Estetycznej, Ortodoncji i Implantologii Proxima sp. partnerska lekarze dentyści Oleksy i Karaszewski zwanym dalej ADO,
2018-03-26

Kodak 9000C 3D

Centrum Stomatologii Proxima posiada aparat System Kodak 9000C 3D. To doskonałe o kompletne narzędzie do różnorodnych zastosowań diagnostycznych: zdjęć pantomograficznych, cefalometrycznych oraz obrazowania 3D.

2018-03-12

Rozpoczęcie współpracy z lekarzem dentystą Anną Lulą

Miło nam przekazać informację, że od dnia 12.03.2018r. lekarz dentysta Anna Lula rozpoczęła współpracę z Centrum Proxima. Pani doktor będzie przyjmować pacjentów w poniedziałki i w czwartki.