Nasza oferta

Endodoncja

→ Nowoczesne leczenie kanałowe:
W naszym Centrum leczenie kanałowe (endodontyczne) umożliwia utrzymanie "chorego" zęba w jamie ustnej pacjenta przez wiele lat. Polega ono na usunięciu miazgi (żywej, zmienionej zapalnie lub martwej) z komory i wszystkich kanałów korzeniowych, dokładnym oczyszczeniu wewnętrznych ścian kanałów, wypłukaniu, odkażeniu, osuszeniu i szczelnym wypełnieniu wszystkich kanałów korzeniowych na całej ich długości. Wprowadzenie współczesnych metod i systemów endodontycznych sprawia, że leczenie to jest terapią pewną i skuteczną, choć obarczone jest pewnym odsetkiem niepowodzeń. Nie istnieje pojęcie gwarancji na leczenie kanałowe, tak jak i nie ma gwarancji na inne zabiegi medyczne, lecz jest gwarancja rzetelnego wykonania. Doświadczenie naszych lekarzy i nowoczesne technologie, wymienione poniżej, powodują zmniejszenie ryzyka powikłań do minimum.

→ Mikroskop zabiegowy:
jego użycie poprawia dokładność diagnozy i leczenia oraz znacznie rozszerza możliwości terapeutyczne. Pozwala na rozwiązanie takich problemów klinicznych jak odnalezienie ujść kanałów, kanały dodatkowe, niewidoczne kanały, przeszkody i zwapnienia miazgi, zmniejszając w ten sposób ryzyko perforacji ścian korzenia zęba.

→ Mikrosilnik endodontyczny i endometr:
ich użycie zwiększa bezpieczeństwo leczenia i umożliwia precyzyjne udrożnienie kanałów korzeniowych dzięki kontrolowanemu momentowi obrotowemu oraz komputerowemu pomiarowi długości roboczej korzenia zęba.

→ Laser diodowy:
niezwykle skuteczny w sterylizacji zakażonych kanałów korzeniowychSystem B i Obtura: to systemy wykorzystujące wtłaczaną pod ciśnieniem ciepłą gutaperkę, która precyzyjnie i bardzo szczelnie wypełnia kanały korzeniowe na całej ich długości.

→ Radiowizjografia:
umożliwia natychmiastową kontrolę radiologiczną poprawności przeprowadzonego leczenia, pokazując dokładnie zakres wypełnienia kanałów korzeniowych, wykorzystując wielokrotnie mniejszą dawkę promieniowania rtg niż analogowe aparaty. Dzięki nowym technologiom endodontycznym możliwe jest ponowne leczenie kanałowe tzw. reendo wykonywane, jeśli wcześniejsze leczenie kanałowe (przeprowadzone w innym gabinecie) zostało wykonane błednie.Zabieg polega na usunięciu nieszczelnego materiału wypełniającego kanały, odnalezieniu np. pominiętego kanału czy fragmentu złamanego narzędzia kanałowego. Zabieg reendo obarczony jest ryzykiem pęknięcia ściany korzenia zęba. Dlatego tak ważne jest, aby leczenie kanałowe od początku zostało dokładnie przeprowadzone. Ponowne leczenie kanałowe jest tym trudniejsze, im dłuższy czas upłynął od leczenia pierwotnego. Dochodzi bowiem do zwapnienia i częściowego lub całkowitego zmniejszenia światła kanału korzenia zęba.