Nasza oferta

Implanty

→ 
Implantologia

jest najmłodszą dziedziną stomatologii, jej dynamiczny rozwój rozpoczął się 20 lat temu. Implanty zębowe są najlepszym estetycznym sposobem rekonstrukcji brakujących zębów, gdyż są do nich najbardziej zbliżone. Dzisiejsze implanty to tytanowe śruby, perfekcyjnie naśladujące korzeń zęba, na który nałożone są kryształy fosforanu wapnia. Dzięki temu organizm rozpoznaje wszczep jak własną kość i dlatego 99% zabiegów kończy się powodzeniem.

→ Implanty poprawiają jakość życia:

 • znowu można czerpać przyjemność ze spożywania różnorodnych potraw,
 • można zapomnieć o kłopotliwych klejach do protez,
 • nie utrudniają mowy
 • dbamy o nie tak samo, jak o swoje naturalne zęby.

→ Prowadzą do ładniejszego wyglądu i odmładzają twarz gdyż:
 • zapobiegają zanikowi kości, co pozwala zachować naturalny kontur dziąseł
 • kość, która została odbudowana, lepiej podpiera wargi, policzki i uzupełnia profil twarzy. Polepszają stan zdrowia, są odczuwane i funkcjonują zupełnie jak naturalne zęby (fizjologiczne żucie). Poza tym, zwiększają pewność siebie.

→ Przeciwwskazania bezwzględne do stosowania implantów:
 • ciężkie choroby psychiczne,
 • czynna choroba nowotworowa,
 • radioterapia,
 • chemioterapia,
 • zaburzenia hematologiczne,
 • choroby układowe,
 • osteoporoza,
 • alkoholizm,
 • cukrzyca nie dająca się ustabilizować,
 • totalny brak nawyków higienicznych, nie rokujący poprawy.

→ Przeciwwskazania względne:
 • wiek pacjenta - młodzi poniżej 16 roku życia,
 • zanik kości szczęk - konieczna wcześniejsza odbudowa kości,
 • choroby układu krążenia,
 • choroba reumatyczna,
 • choroby nerek,
 • choroby wątroby,
 • schorzenia endokrynologiczne,
 • ciąża,
 • cukrzyca dająca się ustabilizować,
 • zła higiena jamy ustnej,
 • choroby dziąseł i przyzębia - zabiegi lecznicze na przyzębiu,
 • zaburzenia zgryzu - leczenie ortodontyczne,
 • nikotynizm - ograniczenie lub zaprzestanie palenia.
Zabieg wszczepienia implantu odbywa się w znieczuleniu miejscowym. Poprzedza go wykonanie pełnej dokumentacji radiologicznej obszaru kości, w którym będzie implant, oraz kilku badań ogólnomedycznych tzn. morfologia krwi z rozmazem, OB, czas krwawienia, krzepnięcia itp. Po wprowadzeniu implantu do kości dziąsło nad nim jest zaszywane i implant jest zupełnie niewidoczny. Zabieg wykonywany jest mikromotorem piezosurgery, który umożliwia cięcie mikrometryczne, charakteryzujące się wyjątkową precyzją i bezpieczeństwem. Mocno ogranicza zniszczenie tkanek, gdyż cięcie odbywa się dzięki ultradźwiękom o takiej częstotliwości, która pozwala ciąć kość bez niszczenia innych delikatnych struktur anatomicznych. Jest to także duża wygoda dla lekarza, gdyż pole zabiegowe jest wolne od krwi. Po kilku dniach szwy są usuwane, a miejsce po zabiegu całkowicie się wygaja. Następuje proces osteointegracji, czyli zrastania się powierzchni implantu z kością. Czas jego trwania jest różny i zależny od implantowanego obszaru oraz jakości tkanki kostnej. Ulega znacznemu wydłużeniu w przypadku jednoczesnej z implantacją odbudową kości.

→ Zalecenia dla pacjenta po zabiegu:
 • bezpośrednio po zabiegu zrobić zimny okład z lodu na twarz,
 • jeść i pić można dopiero po odzyskaniu pełnego czucia w znieczulonej okolicy,
 • w pierwszych dniach po zabiegu unikać gorących pokarmów i płynów,
 • przez pierwsze 2 dni po zabiegu mówić możliwie mało, nie palić papierosów, nie pić alkoholu,
 • unikać wszelkich wysiłków, nie schylać się, nie dźwigać ciężarów, nie uprawiać sportu,
 • nie korzystać z sauny i solarium,
 • 3-4 razy dziennie stosować płukanki takie jak: Corsodyl, Eludril, Dentosept,
 • regularnie czyścić pozostałe zęby, oszczędzając okolice implantacji,
 • nie manipulować językiem w okolicach wszczepu.
Okres gojenia trwa od 2 do 6 miesięcy. W tym czasie na implant zakładana jest korona tymczasowa. Gdy implant jest już wygojony, następuje drugi etap polegający na wstawieniu w implant śruby, na której zostanie zamocowana pocelanowa korona  Uzupełnienie braku jednego zęba: implanty w większym stopniu niż mosty i protezy przypominają naturalne zęby, pod względem wyglądu i funkcji. Aby wstawić 1 ząb nie ma konieczności szlifowania sąsiednich zdrowych zębów, aby podtrzymywały most, wystarczy wkręcić śrubę implantu Uzupełnianie braku wielu zębów: implanty tytanowe są tak mocne i tak silnie wiążą się z kością, że niekoniecznie na każdy brakujący ząb musi przypadać jeden implant. W przypadku braku np. 10 zębów, nie trzeba wkręcać 10 śrub.Lekarz implantolog zadecyduje, jaka ilość śrub będzie wskazana dla indywidualnego przypadku. Brak wszystkich zębów: w przypadku leczenia całkowitego braku zębów w szczęce górnej lub w żuchwie czasami korzystnie jest wykonać protezę wspartą i mocowaną na implantach. Wszczepienie już dwóch implantów w żuchwie i czterech w szczęce górnej powoduje poprawę komfortu żucia i pewności utrzymania protez na swoim miejscu.

→ Chirurgia Implantologiczna
W trudnych przypadkach nie istnieje wystarczająca ilość kości, aby móc wszczepić implant i odtworzyć na nim brakujący ząb. W takich sytuacjach wszczepienie implantu poprzedza sterowana regeneracja kości. Ludzka tkanka kostna posiada zdolności regeneracji której, w większości przypadków, trzeba pomóc W tym celu stosujemy naturalne produkty Bio-Oss- jego skład to związki wapnia, oraz Bio-Gide czyli błonę kolagenową, które wspierają procesy odbudowy kości. Nowopowstająca kość potrzebuje rusztowania zachowującego się jak szkielet konstrukcji. Materiał kościozastępczy Bio-Oss, dzięki swojej wysoce porowatej strukturze, doskonale spełnia ten wymóg. Błona Bio-Gide umieszczona jest na powierzchni gojącej się kości i służy jako bariera ochronna zapobiegająca wrastaniu szybkorosnących tkanek miękkich w przestrzeń, która powinna zostać zajęta wolnonarastającą tkanka kostna. Ponadto, Bio-Gide wspomaga właściwe gojenie rany. Trudne warunki do wprowadzania implantów występują najczęściej w tylnych odcinkach szczęk, gdzie jest bliskie sąsiedztwo zatoki szczękowej. W tych przypadkach wykonywane jest podnoszenie dna zatoki szczękowej i wprowadzanie Bio-Oss w powstałą przestrzeń. Czas regeneracji nowej kości wynosi wtedy 6 miesięcy i dopiero po tym okresie można wstawić implant.


→ Gwarancja na implanty
Wskaźnik powodzenia integracji implantów z kością jest bardzo wysoki, ponad 99%. Po trzech latach odsetek niepowodzeń wynosi 2%, a po dziesięciu latach 5%.W medycynie nie ma jednak gwarancji ponieważ liczba chorób, które mogą pojawić się u pacjenta w trakcie wgajania implantu, jest nieprzewidywalna. Udzielanie 100% gwarancji na to, iż implant ulegnie integracji z kością jest nierzetelne a podobne deklaracje należałoby uznać za niewiarygodne.


→ Możesz być spokojny – nasze zobowiązania.
Mimo braku całkowitej pewności co do długotrwałego powodzenia zabiegu, nie musisz się martwić nawet tym niewielkim ryzykiem. Zobowiązujemy się nieodpłatnie wykonać zabieg wymiany implantu na kolejny, jeśli z jakichkolwiek powodów nie ulegnie on integracji z kością. Bierzemy na siebie taką odpowiedzialność i okres tej gwarancji określamy na 10 lat. Udzielenie tak długiej gwarancji jest możliwe tylko wtedy, jeśli pacjent zobowiąże się na piśmie do przychodzenia minimum 2 razy w roku na wizytę kontrolną oraz na profesjonalne czyszczenie implantów. Implant, tak jak naturalny ząb, otoczony jest dziąsłem, które chroni go przed infekcjami. Jeżeli dziąsło otaczające implant nie jest regularnie oczyszczane przez higienistkę stomatologiczną, dochodzi do jego stanu zapalnego (kamień nazębny poddziąsłowy wraz z bakteriami). Chroniczny stan zapalny spowodowany przez osad i kamień na implantach prowadzi do zaniku kości i utraty implantów. Nowe zęby zamocowane na implantach będą długowieczne tylko u tych pacjentów, którzy podejmą się utrzymać wzorową higienę jamy ustnej.  Jeśli implant zdezintegruje się bez winy pacjenta (zachowana higiena i minimum 2 wizyty kontrolne w roku) ,wszczepiany jest nowy implant nieodpłatnie, w ramach gwarancji.